3.500 AMD

Fairy castle cactus

Uncategorizedcactusplant

Out of stock

Description

Հետաքրքիր փաստեր՝

  • հայտնի է կակտուսների գրեթե 2000 տեսակ
  • միայն 2 տեսակ կակտուս կա, որ տերևներ ունի
  • “cactus”բառը ծագել է լատիներենից և փոխանցվել հին հունարեն, մատնանշել է ծակծկող բույս, որի ինքնությունը անհայտ է եղել

There are no reviews yet.

Be the first to review “Fairy castle cactus”

Your email address will not be published.